College 15 december 2022: What about soil!

Naar regionale referentiewaarden voor bodem organische stof. De aanmeldlink staat op de website In de collegereeks ‘What About Soil’ is op 15 december van 17.45 – 20.00 uur het eerste college van dit studiejaar met als thema ‘Leve(n)de Bodem Brabant: praktijk en wetenschap over organisch stof’. Het is voor het eerst dat het college hybride…

Read more