Piet Rombouts, vanuit PPS Agroforestry in de akkerbouw, netwerk Brabant kan als spreker uitgenodigd worden in verschillende bijeenkomsten dit najaar. Heeft u interesse in dit onderwerp, meld u aan via de website 

In bijeenkomsten van Leve(n)de Bodem Brabant zullen ook de mogelijkheden van Agroforestry besproken worden. Bij Agroforestry of boslandbouw wordt de teelt van bomen of struiken gecombineerd met veehouderij, akkerbouw, tuinbouw of grasland, op hetzelfde perceel. De mogelijke combinaties bij Agroforestry zijn vrijwel oneindig.

“De akkerbouw staat voor een uitdaging; hoe hou ik op langere termijn mijn bodem gezond en productief. Afgelopen decennia hebben we de bodem steeds zwaarder belast:
* een intensiever bouwplan,
* zwaardere machines,
* weinig oog voor bodembedekking en bodemleven
* en een steeds grotere afhankelijkheid van gebruik kunstmest en bestrijdingsmiddelen.
De bemestingwaarde van de bodem loopt achteruit; waardoor het gewas minder produceert en de voedingswaarde van producten achteruit gaat. Dit gaat uiteindelijk ook ten kosten van de rentabiliteit van het bedrijf!

Bomen maken landbouw productiever en multifunctioneler. Agroforestry is sterk in opkomst, omdat boeren steeds meer de noodzaak en de kans tot een ander bedrijfssysteem zien. Brabant loopt daarin voorop. Met agroforestry is het dus mogelijk om de akkerbouw productiever, robuuster en veerkrachtiger te maken. Bijkomende effecten van deze veranderingen in de akkerbouw zullen de verbeterde weerbaarheid tegen klimaatverandering zijn en dat beter ingespeeld kan worden op de vraag vanuit de maatschappij naar andere voedingspatronen.

De uitdaging is nu een bedrijfsmodel te ontwikkelen, waarin de mogelijkheden verwerkt zijn van schaalvergroting en mechanisering en de kennis en ervaring rond toepassing Agroforestry in de akkerbouwgebieden.”

 

Foto: Combinatie van aardappelen en hazelnoten in Agroforestry systeem in Engeland. De aardappelen blijken langer door te groeien dan in monocultuur waardoor ze meer produceren.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment