Landbouwbedrijf de Kleijberg

Landbouwbedrijf de Kleijberg is het akkerbouwbedrijf van Jacob Branderhorst en teelt op 190 hectare op twee verschillende locaties. Er wordt geteeld op zeeklei in Hank en op rivierklei in Eethen. Jacob past op heel zijn bedrijf NKG toe. Omdat Jacob op de zware grond NKG toepast wordt hij gezien als voorbeeldfiguur voor het toepassen van NKG bouwplan breed. Ook richt Jacob zich op groenbemesters en het telen van groenbemesters over de winter. Ook is het bij Jacob goed mogelijk om proeven aan te leggen omdat hier tijd voor wordt gemaakt en hij vaker bijvoorbeeld rassenproeven aanlegt.

 

Doelen:

  • Zorgen voor meer organische stof in teelt laag
  • Betere structuur/waterhuishouding
  • Meer bodemleven
  • Praktisch toepasbaar

Locatie: Kleibergsestraat 8, 4266 GB Eethen

regio: Zuid-west
gewas: akkerbouw
type grond: zee- en rivierklei

contact:
consultant-bedrijfsbegeleider Reinier Stoutjesdijk
M +31 (0)6 53 15 18 05
E r.stoutjesdijk@delphy.nl

Nelis van der Bok
M +31 (0)6 53 21 63 27
E n.vanderbok@delphy.nl