Met +/- 15 aanwezigen was er een mooie groep geinteresseerden om de bijeenkomst op het aspergebedrijf van P. van Iersel te beginnen. Na de ontvangst met de RIVM regels en koffie met appelflappen heeft NMI-Agro een presentatie verzorgd over de uitspoeling van nutriënten en met name stikstof. Door middel van Nmin-metingen in de bodem gedurende het seizoen, kan goed inzicht gekregen worden of er wel of niet bijbemest hoeft te worden. Vaak is in de teelt van asperge een bijbemesting niet noodzakelijk.

Vervolgens zijn we naar het perceel nieuwe aanplant gelopen met de groep. Hier werd gekeken na de stand van het gewas, gerelateerd aan de gegeven bemesting. De conclusie was dat het gewas er goed bij stond, zonder gebreken. Visueel waren er geen verschillen zichtbaar.

Verder deed Abemec een verhaal over mechanische onkruidbestrijding door middel van een autonome robot. Er was een demonstratie van de Onkruidrobot Oz van NAïO. Hierbij kon de machine verschillende werkzaamheden uitvoeren tussen de asperge planten. Zo kon de machine plaatsspecifiek bemesten tussen de aspergeplanten en onkruid wieden.

In het veld heeft Ronnie de Hoon van Compas Agro zijn ervaringen van afgelopen seizoen besproken. Hierbij kwam de bemesting, onkruidbestrijding en de ziekten en plagen aan bod. Wat opvalt is dat de aspergetelers al veel bezig zijn met hun grond en het aanvoeren van organische stof door middel van bijvoorbeeld GFT-Compost, Champost en dierlijke mest.

Hierna is er nog even door gediscussieerd over het oogstseizoen en de arbeidsproblematiek. Ook hebben de deelnemers de nieuwe boerderijwinkel en loods bekeken, die net voor de oogstseizoen klaar was.

Concluderend een geslaagde middag met veel interactie.

 

Heeft u de bijeenkomst niet kunnen bijwonen en heeft u wel vragen over het besprokene, neem  contact op met Delphy adviseur Wim van Tilburg via 06-12 06 99 46 of w.vantilburg@delphy.nl

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment