Innovatiedag Pioenroos 2021

Datum: 3 september

Tijd: 9:00-17:00

Project: Levende Bodem Brabant

Object: afdekmaterialen (mulchen) pioenroos plantbedden

De presentatie focuste op de verwachtingen die een teler mag hebben bij toepassing van organische afdekmaterialen, en waarom het hergebruik van restmaterialen een belangrijk aandeel kan hebben in toekomstbestendige tuinbouw. Met name de discussie over aanvoer stabiele organische stof, hoeveelheden substraat nodig voor een positieve bufferwerking, en eventuele mineralenimmobilisaties werden vaak besproken. Daarnaast werden vragen over kostprijs en financiële haalbaarheid van de materialen meerdere malen gedurende deze dag gesteld. Met name bij de biochar vond men het moeilijk om het te onderscheiden van houtskool, en welke mogelijke lange termijnvoordelen ingebruikname van dit substraat met zich mee kan brengen. De materialen van Groene Mineralencentrale vielen in de smaak, door de afscheiding van de verschillende mestfracties die specifieke toediening van de organische, NK, of P fracties mogelijk maakt. Bij het object afdekmaterialen was het duidelijk dat er een grote spreiding in interesse en scepsis leeft onder de bezoekers. Met name de ochtendgroep, die samenviel met verlenging spuitlicenties, ging zonder kritische vragen mee met het verhaal over afdekmaterialen. De middaggroepen daarentegen, waren zeer actief betrokken bij discussies tijdens en na de presentatie.

De grootste zorgen bij telers: Vastleggen van koolstof en bodemgezondheid wordt nog onvoldoende door financiële- en overheidsinstanties aangemoedigd. Ten tweede: kwaliteitswaarborging van organische afdekmaterialen zoals gemeentelijk bladstrooisel en biochar is onvoldoende. Ten derde: De kennis van praktische toepasbaarheid, en specifiteit van een dergelijke toepassing is momenteel nog onvoldoende. Lees: telers willen weten welk product ze om welke reden, op welk moment, en in welke hoeveelheid dienen aan te wenden. En tegen welke verwachte kosten.

Al met al was er een duidelijke groep zeer geïnteresseerd, allen is meegegeven dat, ook als ze zich momenteel nog niet klaar voelen voor gebruik van mulching, ze vooral de ontwikkelingen op zowel wet als regelgeving, als kwaliteitswaarborging van materialen in de gaten houden.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment