Terugblik 3e praktijkdag Leve(n)de Bodem Brabant: een gezonde blik op de horizon(t)

Uit het opvolgen van drie jaar objecten op demobedrijven, is de conclusie dat duurzaam bodembeheer maatwerk is. Maatwerk is het in elkaar vlechten van mogelijkheden als groenbemesters, niet-kerende grondbewerking, afdekmaterialen, grondmonsteranalyses, bodemtools, inzet van robotisering, randvoorwaarden GLB en bouwplan. Deze praktijkdag is de slotbijeenkomst van project Leve(n)de Bodem Brabant.

Programma

10:00-10:10 Opening

10:10-10:55 Inspiratieverhaal door Helga van Leur, ambassadeur klimaat, duurzaamheid en gedrag

10:55-11:40 Forumdiscussie o.l.v. John Verhoeven (WUR Open Teelten) over het perspectief voor een goede bodem, tegen de achtergrond van GLB en 7e APN, met o.a. Marie Wesselink (WUR),  Jan Theuws (ZLTO), Mark Heijmans (LTO), Geert Wilms (LIB), Jeroen Willemse (Delphy) en ervaringen van praktijkdeskundige Akkerbouw Ron Peters uit Odiliapeel.

11:45-12:30 In het veld: Groenbemester inwerken door Marc Kroonen (Bedrijfsleider Proefbedrijf Vredepeel) met o.a. de biomulch van Kühn, de Güttler Supermax Bio en de Lemken schijfcultivator van Abemec

12:30-13:15 Lunch

13:15-15:30 Carrousel, met resultaten van de demo’s uit Leve(n)de Bodem Brabant en bedrijvenmarkt

1 Akkerbouw Zand: Toepassing bodemverbeteraars, een praktijkvoorbeeld

2 Tuinbouw Zand: Organische stof en bodemleven meerjarige teelten, een praktijkvoorbeeld

3 Akkerbouw Groenbemesters: keuze groenbemesters m.b.v. aaltjes- en schimmelschema – Geoff Flikweert, akkerbouw adviseur Delphy

4 Grondbewerking Klei: NKG in de praktijk – Nelis van der Bok, akkerbouw adviseur Delphy

5 Nieuwe meetmethoden: Organische stof en bodemleven – David de Wit, onderzoek open teelten WUR

6 Bedrijvenplatform met Reesink Agro, Poortershaven, Groen Agro Control, Nemacontrol, Abemec Oploo, HAS Green Academy, Wageningen U&R openteelten, Delphy

15:30-16:30 Afsluiting

 

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment