Op 17 november kon u een digitale bijeenkomst volgen over het integreren van bomen in de akkerbouw en groenteteelt (bio en gangbaar)

Programma. Hoe is meer rendement en stabielere en duurzamer akkerbouw en/of groenteteelt te behalen door slimme en duurzame combinaties met bomen en/of struiken?  We willen toewerken naar een gerichte aanpak en samenwerking voor het stimuleren van deze vorm van landbouw in de akkerbouw gebieden.

Bij  agroforestry wordt de teelt van bomen of struiken gecombineerd met veehouderij, akkerbouw, tuinbouw of grasland, op hetzelfde perceel. Er zijn veel combinaties mogelijk. Bomen maken landbouw productiever, veerkrachtiger en multifunctioneler. Agroforestry is in opkomst.

Hoe kunnen we met agroforestry de akkerbouw productiever, robuuster en veerkrachtiger maken en  beter bestand tegen klimaatverandering? Hoe een rendabel bedrijfsmodel te ontwikkelen, met mogelijkheden tot schaalvergroting en inzet van (aangepaste) machines ?

Door middel van een netwerk, oftewel Community of Practice, van belangstellenden en mensen met ervaring met agroforestry in de akkerbouw willen we de kennis uitwisselen. We hebben nog niet op alle vragen een antwoord. Agroforestry wordt nog namelijk niet breed toegepast; het zijn pionierende ondernemers die reeds bomen hebben geïntegreerd in hun systeem. Van hun ervaringen kunnen anderen leren. De doelgroep is in eerste instantie Zeeuwse akkerbouwers met interesse in agroforestry, maar ook die uit Z-Holland, W-Brabant en andere kleigebieden zijn welkom.

We gaan in op de mogelijkheden en wijze van uitvoering van agroforestry aan de hand van praktijk- voorbeelden.  Karakter bijeenkomst; oriënterend, motiverend en kennisoverdracht. Praktisch!

Programma:

Opening door Maureen Schoutsen, projectleider PPS Agroforestry WUR.
Presentatie  Mogelijkheden van agroforestry in akkerbouw en groententeel
Presentatie Xavier San Giorgio.
In gesprek met akkerbouwers met ervaring met agroforestry. Gesprek met 3 akkerbouwers:
Gerrit Jukema uit Oostbierum is enkele jaren geleden gestart met agroforestry.
Francois de Putter uit Zeeuws- Vlaanderen gaat deze winter starten.
Tim Moerman, van Loverendale- Ter Linde bij Oostkapelle, gaat in op hun ervaringen en plannen.

Heeft u vragen over deze uitzending of heeft u deze gemist, neem dan contact op per email met Piet Romboutsen.

 

Het projectteam van de PPS Agroforestry bestaat mede uit Piet Rombouts en Maureen Schoutsen

Het landelijk onderzoeksprogramma Agroforestry is een Publiek-Private Samenwerking (PPS) tussen het ministerie van LNV en een consortium van akkerbouwers, Rombouts Agroecologie, de Nederlandse Notenvereniging en Stichting Agroforestry Zuid-Nederland. De uitvoering ligt bij Wageningen Plant Research. Ook de provincie Zeeland draagt bij aan de PPS.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment