NIEUWS

Resultaten 2e praktijkdag nu digitaal beschikbaar

Presentaties: (heeft u interesse in een bepaalde presentatie, stuur een email naar info@levendebodem.nl) Ontwikkeling van een evaluatiekader voor organische meststoffen – Oscar Schoumans (WUR) Nieuwe kennisvragen vanuit de praktijk – Janjo de Haan (WUR) De effecten van Bokashi’s en andere bodemverbeteraars op bodemorganismen – Gerard Korthals (WUR) Toekomstige onderzoekslijn van OS-kwaliteiten – Milan Franssen (Delphy)…

Lees meer

Praktijkdag Bodem en Nutriënten Kringlopen 20 september 2022

‘van wetenschap naar praktijk’ Lezingen, workshops en demobezoek worden ingevuld door: Leve(n)de Bodem Brabant PPS Beter Bodembeheer PPS Kringloop organische stof én bodemweerbaarheid bevorderen TKI/PPS-project KOM Leerreis Nutriëntenkringloop Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer KB-project Evaluatiekader voor organische meststoffen Te zijner tijd komt het programma en het aanmeldformulier online beschikbaar op de websitepagina om u in te schrijven…

Lees meer

Verschillen organische stofbalans groot binnen regio’s, dus handelen boer bepalend

Wieke Vervuurt en Marjoleine Hanegraaf van WUR Open Teelten zijn betrokken bij het project Leve(n)de Bodem Brabant. Met het project worden de maatregelen in de praktijk gedemonstreerd waarmee akker- en tuinbouwers in de provincie Noord-Brabant de organische stof voorziening op peil kunnen houden en weten hoe emissies van middelen en nutriënten naar grond- en oppervlaktewater…

Lees meer

CBAV-Webinars Bodem en Bemesting Akkerbouw

20 januari 2022 en 3 februari 2022 13:30-15:00 De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert jaarlijks een Themamiddag Bemesting Akkerbouw. Vanwege de beperkingen rond Corona wordt ook deze winter de themamiddag vervangen door twee webinars. In elk webinar komen meerdere onderwerpen aan bod met een korte presentatie en vervolgens ruimte voor vragen en discussie. De…

Lees meer

Bodem trainingen

Vanuit de Demodag Boomteelt, de Innovatiedag Pioenroos, de robotiseringsdag en ook het webinar Niet-kerende grondbewerking hebben we veel kennis verzameld. Deze gaan we in online trainingen met jullie delen. Allerlei onderwerpen vanuit duurzaam bodembeheer en bodemgezondheid komen daarbij aan bod om met elkaar en van elkaar te leren hoe nu de informatie toe te passen,…

Lees meer