NIEUWS

Bodem trainingen

Vanuit de Demodag Boomteelt, de Innovatiedag Pioenroos, de robotiseringsdag en ook het webinar Niet-kerende grondbewerking hebben we veel kennis verzameld. Deze gaan we in online trainingen met jullie delen. Allerlei onderwerpen vanuit duurzaam bodembeheer en bodemgezondheid komen daarbij aan bod om met elkaar en van elkaar te leren hoe nu de informatie toe te passen,…

Lees meer

Productie en karakterisering van Bokashi

Resultaten van praktijkpilots op zeven bedrijven (rapport van W.H. Riechelman en R. Postma, NMI-agro) Op zeven bedrijven die groene reststromen verwerken zijn praktijkpilots uitgevoerd gericht op het maken en karakteriseren van bokashi uit groene reststromen, zoals maaisel, bladafval en gewasresten uit de glastuinbouw. Het maken van bokashi is niet eenvoudig door hoge eisen aan de…

Lees meer

Demonstratiedag robotisering 7 oktober

Op 7 oktober 2021 hebben Delphy en Vollegrondsgroente.net een demo perceel beschikbaar om alle mogelijke innovaties op het gebied van robotisering te laten demonstreren. Graag nodigen wij u, als Delphy Akkerbouw Zuidoost en Vollegrondsgroente.net uit voor de Demodag Robotisering. Alle mogelijke vormen van robotisering worden daar werkend in de praktijk gedemonstreerd. We bieden u de…

Lees meer

Tijdens de demodag Boomteelt aandacht voor Leve(n)de Bodem Brabant

Demodag boomteelt 2021 Datum: 15 september Tijd: 9:00-17:00 Project: Levende Bodem Brabant Object: afdekmaterialen (mulchen) plantbedden   Vergelijkbaar met Innovatiedag Pioenroos was de focus tijdens de toelichting over het project “de verwachtingen die een teler mag hebben bij toepassing van organische afdekmaterialen, en waarom het hergebruik van restmaterialen een belangrijk aandeel kan hebben in toekomstbestendige…

Lees meer

Leve(n)de Bodem Brabant was op de Innovatiedag Pioenroos

Innovatiedag Pioenroos 2021 Datum: 3 september Tijd: 9:00-17:00 Project: Levende Bodem Brabant Object: afdekmaterialen (mulchen) pioenroos plantbedden De presentatie focuste op de verwachtingen die een teler mag hebben bij toepassing van organische afdekmaterialen, en waarom het hergebruik van restmaterialen een belangrijk aandeel kan hebben in toekomstbestendige tuinbouw. Met name de discussie over aanvoer stabiele organische…

Lees meer