Om goede oogstopbrengsten te halen, is een goede bodem belangrijk. Vanuit duurzaam bodembeheer en bodemgezondheid zijn er verschillende maatregelen die je op jouw bedrijf kunt invoeren. Op de Innovatiedag Pioenroos is er vanuit Levende Bodem Brabant aandacht voor verschillende bodembedekkers, het gebruik van compost en andere organische meststoffen.

In verschillende objecten met teelt van Pioenroos liggen meststoffen vanuit de Groene minerale centrale waarbij het gewas is afgestrooid met compost, tarwestro en Biochar.

Stel uw vragen op 3 september. De Innovatiedag Pioenroos wordt georganiseerd volgens de dan geldende corona regelgeving. Het verzoek aan u is om u vooraf aan te melden voor 1 van de 4 rondleidingen op 3 september via het online aanmeldformulier.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment