PROJECT

Leve(n)de Bodem Brabant wil de akker- en tuinbouwers in de provincie Noord-Brabant bewust laten worden van het belang van een goede organische stof voorziening en weten hoe emissies van middelen en nutriënten naar grond- en oppervlaktewater vermeden kunnen worden. Door de kennis over de verschillende kwaliteiten organische stof (in de bodem en van de aangevoerde materialen) bij ondernemers in de provincie Noord-Brabant te vergroten, kunnen zij hierop gerichte (innovatieve) management maatregelen nemen.

De verschillende kwaliteiten organische stof hebben een positieve rol om de bodemkwaliteit te verbeteren. Met een gevarieerd aanbod van diverse organische stof bronnen zal de bodemdiversiteit toenemen wat leidt tot een hogere bodemweerbaarheid tegen ziekten. het project wil ondernemers laten zien en merken dat input van mest aanzienlijk minder kan door de kwaliteit van de organische stof te verbeteren.

Door het gebruik van verschillende analyse methoden kunnen de vier te onderscheiden organische stof fracties worden vastgelegd. Hierop kunnen ondernemers gericht sturen.