Leve(n)de Bodem Brabant

Het project Leve(n)de Bodem Brabant heeft tot doel om de vruchtbaarheid van de bodem te behouden en te verbeteren. Op deze manier kunnen we onze percelen ook in de toekomst duurzaam beheren.  Een belangrijke rol speelt de organische stof hierin, maar wat doet nu precies organische stof in onze bodem ? En welke maatregelen kunnen we nemen om de organische stof voorziening te verbeteren ? Zo ja, hoeveel kost mij dat dan en hoeveel levert mij dit op ? Deze en vele andere bodem gerelateerde vragen willen de uitvoerders komende drie jaar samen met u gaan beantwoorden.
Op zes bedrijven, verspreid over Noord-Brabant en met percelen op verschillende grondsoorten zoals zware klei, zavel en zand worden demo’s aangelegd. Een optimale vruchtwisseling staat hierbij centraal waarin we teeltmaatregelen toepassen die zorgen voor behoud van organische stof aangevoerd door gewasresten als groenbemesters. Aanvullend passen we bodemverbeterende materialen toe, liefst afkomstig uit (organische) reststromen uit de omgeving die bijdragen aan een betere bodem. Om goed bodembeheer inzichtelijk te maken, passen we nieuwe analysetechnieken toe om de juiste keuzes in organische stof management te kunnen onderbouwen.
Via bijeenkomsten, veldexcursies en workshops in samenwerking met de projectpartners kunt u inzicht krijgen in waterbalans, organische stofbalans, relatie tussen uitspoeling en organische bemesting. Daarbij kunnen ondernemers, loonwerkers en erfbetreders in land- en tuinbouw in Noord-Brabant met elkaar samenwerken om te komen tot meer kennis op het gebied duurzaam bodembeheer.

Demodag Boomteelt is dit jaar op 15 september

Delphy organiseert woensdag 15 september een Bodemdag Boomkwekerij bij Boomkwekerij Marcel Michels in Hilvarenbeek. De dag wordt gehouden in het kader van de projecten “Leve(n)de Bodem” en Schoon Water voor Brabant. In deze projecten ligt de focus op optimalisatie van bodem en bodemleven en beperking van de belasting van grond en oppervlakte water. Bezoek kan meetellen voor de…

Lees meer

Demonstratiedag robotisering 7 oktober

Op 7 oktober 2021 hebben Delphy en Vollegrondsgroente.net een demo perceel beschikbaar om alle mogelijke innovaties op het gebied van robotisering te laten demonstreren. Graag nodigen wij u, als Delphy Akkerbouw Zuidoost en Vollegrondsgroente.net uit voor de Demodag Robotisering. Alle mogelijke vormen van robotisering worden daar werkend in de praktijk gedemonstreerd. We bieden u de…

Lees meer

afdekmaterialen op Innovatiedag Pioenroos 3 september

Om goede oogstopbrengsten te halen, is een goede bodem belangrijk. Vanuit duurzaam bodembeheer en bodemgezondheid zijn er verschillende maatregelen die je op jouw bedrijf kunt invoeren. Op de Innovatiedag Pioenroos is er vanuit Levende Bodem Brabant aandacht voor verschillende bodembedekkers, het gebruik van compost en andere organische meststoffen. In verschillende objecten met teelt van Pioenroos…

Lees meer

21 juli webinar Niet-kerende grondbewerkingen

op 21 juli is in een webinar de werking van verschillende machines besproken aan de hand van video beelden. De teaser is nog terug te kijken evenals het webinar waarvan de uitzending is opgenomen. Kijk het webinar terug via de link Heeft u vragen, stel deze per email aan Reinier Stoutjesdijk   Binnen het project Leve(n)de…

Lees meer

Nieuwe bemonstering is gedaan bij Huijbers vof Asperges

Begin juni 2021 is een nieuwe bemonstering gedaan op het demobedrijf Huijbers vof waar aspergeteelt op de velden staat. De bemonstering is uitgevoerd door NMI, Nutriënten Management Instituut als vaste partner in dit project Leve(n)de Bodem Brabant. De resultaten zijn te lezen op de pagina van het demobedrijf . Vragen over de uitslagen kunt u…

Lees meer

Update aangelegde demo’s plantgatbehandeling Prunus

In april van dit jaar is de nieuwe demo plantgatbehandeling en duppelbevloeiing met bodemstimulanten in gang gezet. Plantgatbehandeling is in november 2020 aangeplant en heeft nu medio april de eerste uitgroei van scheuten. De druppelbevloeiing is medio mei aangelegd met de aandacht op bemesting op stekken Prunus Novita welke ook in mei geplant zijn. De…

Lees meer

Leerreis Nutriëntenkringloop: we zijn op weg

Na een succesvolle landelijke aftrap van de Leerreis Nutriëntenkringloop met een algemeen webinar op 11 maart en drie thematische webinars op 18, 23 en 25 maart, maken we in dit artikel de voorlopige balans op. Het hele artikel is te lezen op de website van Nederlands Centrum voor Mestverwaarding.

Lees meer

Studenten onderzoeken het effect van groenbemesters en bodemverbeteraars op bodemvruchtbaarheid

HAS afstudeerders Jelle Vermue en Jeroen Stegeman van de opleidingen Tuin en Akkerbouw en Applied Geo-Information Science hebben een proefopzet ontwikkeld waarmee het effect van groenbemesters en bodemverbeteraars op bodemvruchtbaarheid kan worden getest. Hun afstudeeronderzoek (beroepsopdracht) maakt deel uit van het driejarige project Leve(n)de Bodem Brabant dat tot doel heeft om de bodemvruchtbaarheid te behouden…

Lees meer

welke workshop wilt u volgen over bodemgezondheid?

Om goede oogstopbrengsten te halen, is een goede bodem belangrijk. In 2021 gaan we (online) trainingen geven. Over welk bodemgerelateerd onderwerp volgt u een training bij ons? Laat het ons weten via info@levendebodem.nl Dit kunnen allerlei onderwerpen zijn vanuit duurzaam bodembeheer en bodemgezondheid. Veel informatie is verzameld. Toepassingen zijn beschikbaar. Hoe nu deze informatie toe…

Lees meer

Terugkijken webinar “circulaire meststoffen en bodemverbeteraars”

Vanuit het Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network is op 14 januari het webinar “Circulaire meststoffen en bodemverbeteraars, van innovatie naar praktijk” te volgen geweest. De opname van deze webinar is beschikbaar op het Youtube-kanaal van Nutriman. Het hoofddoel van het webinar (14 januari 2021) ‘Circulaire meststoffen en bodemverbeteraars, van innovatie naar praktijk’ was de…

Lees meer

Terugblik what about soil : Levende Bodem

Donderdag 17 december 2020 vond het 17e college plaats van de collegereeks ‘What about Soil’. Ruim 100 vakgenoten namen deel aan het live webinar dat werd verzorgd door Ad van Haperen (onderzoeker akkerbouw bij WUR Open Teelten), Cees Oele (projectleider bij Delphy) en Judith van de Mortel (lector Gezonde plant op een vitale en duurzame…

Lees meer

Netwerk platteland: kennisontwikkeling en -verspreiding

Levende Bodem Brabant is vermeld in het projectoverzicht van Netwerk Platteland. Bekijk deze  en andere projecten via de website In het POP3-projectenoverzicht vind je informatie over projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van het Nederlandse platteland. De projecten zijn gefinancierd uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Je kunt zoeken op de maatregelen: Samenwerking voor innovatie/EIP Kennisverspreiding LEADER…

Lees meer

Agroforestry in akkerbouw en groenteteelt

Op 17 november kon u een digitale bijeenkomst volgen over het integreren van bomen in de akkerbouw en groenteteelt (bio en gangbaar) Programma. Hoe is meer rendement en stabielere en duurzamer akkerbouw en/of groenteteelt te behalen door slimme en duurzame combinaties met bomen en/of struiken?  We willen toewerken naar een gerichte aanpak en samenwerking voor…

Lees meer

Bodemverbetering! Hoe?

Het onderwerp bodem is een complex thema, omdat er veel zaken meespelen die allemaal samenhangen met elkaar. Het verbeteren van de bodemgezondheid of het behouden ervan is bepaald geen klusje voor de zondagmiddag. Akkerbouwbedrijf interviewde Cees Oele, project- en innovatie expert op het gebied van bodem en biobased producten bij Delphy. Lees het hele artikel…

Lees meer

Levende bodem Brabant: Bladmulch, vaste rundveemest of compost

Binnen het project ‘Levende bodem Brabant’ voert NMI N-min metingen uit op verschillende demo velden. Zo ook op het perceel van Marcel Michels uit Hilvarenbeek. Hieruit kwamen interessante cijfers over organische meststoffen. Lees in de bijlage het hele artikel over de verschillende soorten bemesting en welke tweedeling er is aangebracht op het perceel.   Bron:…

Lees meer

De bodemvruchtbaarheid verbeteren en behouden kan op verschillende manieren bleek tijdens de open dag boomteelt

Op 9 september 2020 is de jaarlijkse open dag van Delphy boomteelt georganiseerd op het bedrijf van Marcel Michels in Hilvarenbeek. In beeld is gebracht hoe u door de toepassing van verschillende organische stofbronnen de bodemdiversiteit, doorwortelbaarheid en C/N balans kunt verbeteren. De rondleiding gaat langs verschillende demo’s die zijn aangelegd om het belang van…

Lees meer

Er zit leven in Leve(n)de Bodem Brabant

Een belangrijke rol speelt hier de organische stof. Maar wat doet nu precies organische stof in onze bodem? En welke maatregelen kunt u nemen om de organische stofvoorziening te verbeteren? Zo ja, hoeveel kost dat dan en hoeveel levert u dit op? Deze en vele andere bodem gerelateerde vragen willen we de komende drie jaar samen met u op bedrijven uit de akkerbouw en open teelten in Noord-Brabant gaan beantwoorden.

Lees meer

Open dag boomteelt bij Marcel Michels 9 september

Dit jaar wordt de demodag boomteelt georganiseerd op het bedrijf van Marcel Michels in Hilvarenbeek. Uw bezoek kan meetellen voor de verlenging van uw spuitlicentie. De bijeenkomst voldoet aan de Covid-19 richtlijnen van de overheid. Tijdens uw bezoek wordt u rondgeleid langs verschillende demo’s die zijn aangelegd om het belang van een goede bodemstructuur, bemesting…

Lees meer

Film “toekomst van de bodem” is gelanceerd

De agrarische hogeschool Den Bosch heeft de effecten en verschillen van enkele organische materialen uitgezocht en licht deze toe. Binnen het project Leve(n)de Bodem Brabant worden er verschillende maatregelen toegepast om de bodemgesteldheid te behouden en te verbeteren. Met het organisch stofgehalte is dit te beïnvloeden, wat weer een positief effect heeft op de waterbalans…

Lees meer

Vivisol in Asperge

De nieuwe aanplant van aspergeplanten is gebeurd op 15 april ’20. Het gaat om een nieuwe aanplant van 2 hectare groot. Hierin is de demo aangelegd. Ruim een …

Lees meer

Bijeenkomsten

Demonstratiedag robotisering

Meer informatie over deze demonstratiedag op 7 oktober in Zeeland (Brabant) en het aanmeldformulier als u in een rondleiding wilt deelnemen is te lezen op de website pagina

Meer weten »
Gratis