20 januari 2022 en 3 februari 2022 13:30-15:00

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert jaarlijks een Themamiddag Bemesting Akkerbouw. Vanwege de beperkingen rond Corona wordt ook deze winter de themamiddag vervangen door twee webinars. In elk webinar komen meerdere onderwerpen aan bod met een korte presentatie en vervolgens ruimte voor vragen en discussie.

  • De eerste is op 20 januari 2022 van 13:30 tot 15:00 rond bodem en organische stof.
  • De tweede is op 3 februari 2022 van 13:30 tot 15:00 rond bemesting.

Aanmelden

Deelname aan de webinars is gratis.

Je kan je nu aanmelden voor beide webinars via deze link.

Stel al vast je vragen aan de sprekers bij je aanmelding. Deze vragen nemen de sprekers dan mee in hun presentatie.

 

Programma

Webinar 1 │ 20 januari 2022 13:30-15:30

In het eerste webinar worden recente resultaten uit onderzoeksprojecten op gebied van bodem en organische stof besproken:

  1. Welke maatregelen zijn effectief om koolstof in de bodem vast te leggen en hoe kunnen deze maatregelen beloond worden? Chris Koopmans (LBI) en Carin Rougoor (CLM) lichten dit onderwerp toe met resultaten van het programma Slim Landgebruik.
  2. Is er risico op meer stikstofuitspoeling bij een hoge aanvoer van organische stof? Marie Wesselink en Jaap Bloem (WUR) lichten dit beiden toe met resultaten uit de PPS Beter Bodembeheer.
  3. Wat zijn effecten van gereduceerde grondbewerking en aanvoer van compost op diverse bodemfuncties en hoe toepasbaarheid zijn deze maatregelen. Isabella Selin Noren (WUR) presenteert de resultaten van een studie uit de PPS Beter Bodembeheer.

Webinar 2 │ 3 februari 2022 13:30-15:30

In dit webinar worden enkele resultaten van bemestingsprojecten gepresenteerd:

  1. Zijn er effecten van de mestwetgeving op de beschikbaarheid van fosfaat voor aardappel en zijn er effecten op de aardappelopbrengst? Debby van Rotterdam (NMI) en Wieke Vervuurt (WUR) presenteren de resultaten van het onderzoek uit de PPS Beter Bodembeheer hiernaar.
  2. Effecten van bemesting op het optreden van ziekten en plagen. Aad Termorshuizen (Aad Termorshuizen Consultancy) presenteert de resultaten van een inventarisatie hierover uit de PPS Beter Bodembeheer, die werd uitgevoerd samen met Romke Postma (NMI) en Arjan Mager (HLB). Aad Termorshuizen en Romke Postma (NMI) presenteren de resultaten van een inventarisatie op dit gebied uit de PPS Beter Bodembeheer.
  3. Nieuwe kali-adviezen op basis van intensiteit en capaciteit: Karst Brolsma en Arjan Reijneveld (Eurofins) presenteren het nieuwe advies (onder voorbehoud).

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment