Delphy organiseert woensdag 20 september 2023 een Demodag Boomteelt bij Kwekerij Hendrickx in Moerstraten. Boomkwekerij Hendrickx is gespecialiseerd in het kweken van populieren, wilgen, haagplanten, coniferen en groenblijvende heesters en bomen. De demodag Boomteelt bestaat uit een ochtendprogramma workshop rondom de Populier. En ‘s middags een carrousel met demonstraties en workshops, met de mogelijkheid om uw spuitlicentie te verlengen.
Aanmelden en het hele programma kan op de website pagina van Demodag Boomteelt.

De demodag boomteelt wordt dit jaar georganiseerd vanuit Beeldende Bodem Brabant. Als ondernemers leren we van elkaar en van experts of het nu gaat over innovatieve bedrijfsstrategieën en teeltmethodes als over ontwikkelingen mechanische onkruidbestrijding. De onderdelen van de carrousel worden toegelicht door de Delphy adviseurs en betrokken experts aangaande innovaties en kringloop in bodembeheer en bodemverbetering.

In de bijeenkomsten van Beeldende Bodem Brabant is er aandacht voor de vaste plantenteelt alsook akkerbouw, fruitteelt en bollenteelt. Bij Kwekerij Hendrickx wordt de bodem gevoed en bedekt met de inzet van groenbemesters en ondergroei van rogge tussen de rijen. De grond wordt afgedicht met biologische afbreekbare folie bij het stekken van de populieren, en inzet van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen is nihil. Door te mechaniseren en verder te automatiseren worden de arbeidsomstandigheden verbeterd, vochtvoorziening geoptimaliseerd en wordt een uniformere kwaliteit planten gekweekt. Druppel systemen in de grond zorgen daarnaast voor een efficiënte en optimale watergift. Dit alles leidt tot een mooi gezond product wat op een zo duurzaam mogelijke wijze is gekweekt. Dit alles geeft invulling aan het project beeldende bodem om via een duurzame teeltmethode een mooi product te kweken van een goede kwaliteit.

Aanmelden en het hele programma kan op de website pagina van Demodag Boomteelt.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment