Graag nodigen wij u uit voor een workshop ‘Gebruik van data kaarten precisie techniek’

Aan de hand van een uitgevoerde dronevlucht en de daarbij verkregen data gaan we de mogelijkheden ontdekken van deze data. Wat is er mogelijk en wat kunnen we bereiken. We richten ons op het gericht toepassen van dunning aan de hand van een bloesemkaart.

Aandachtspunten tijdens de workshop zijn:

 • Valideren data kaarten
 • Interpreteren van de data
 • Uitvoering aan de hand van de data

  Datum           • 19 april 2023
  Tijd                • 13.00-17:00 uur

  Locatie          • Fruitbedrijf van Gils, Noordlangeweg 12 Dinteloord, 4671 PH

  Aanmelden    • Graag opgeven bij m.brouwer@delphy.nl

Deze workshop wordt georganiseerd vanuit Beeldende Bodem Brabant, ondernemers leren van elkaar en van experts ‘of het nu gaat over precisietechnieken of kringlooplandbouw’. Toegevoegde waarde van integrale duurzaamheid inzichtelijk maken en het verspreiden van kennis en ervaring over innovatieve bedrijfsstrategieën en duurzame verdienmodellen in akkerbouw, vaste plantenteelt, fruitteelt en bollenteelt, in provincie Noord-Brabant.

 

 

 

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment