Vanuit de Demodag Boomteelt, de Innovatiedag Pioenroos, de robotiseringsdag en ook het webinar Niet-kerende grondbewerking hebben we veel kennis verzameld. Deze gaan we in online trainingen met jullie delen. Allerlei onderwerpen vanuit duurzaam bodembeheer en bodemgezondheid komen daarbij aan bod om met elkaar en van elkaar te leren hoe nu de informatie toe te passen, te gebruiken in de praktijk, specifiek voor uw bedrijf met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • Teelt van groenbemesters en bodembedekkers;
  • Gebruik van compost en andere organische meststoffen;
  • Toepassen van anaerobe grondontsmetting;
  • Toepassen van (bio)solarisatie.

Om goede oogstopbrengsten te halen, is een goede bodem belangrijk. In 2021 gaan we (online) trainingen geven. Over welk bodemgerelateerd onderwerp volgt u een training bij ons? Laat het ons weten via info@levendebodem.nl

Vanuit Leve(n)de Bodem Brabant staat behoud en verbeteren van het organische stofgehalte centraal. Met een optimale vruchtwisseling waarin we teeltmaatregelen toepassen die zorgen voor behoud van organische stof aangevoerd door gewasresten als groenbemesters. Aanvullend passen we bodemverbeterende materialen toe, liefst afkomstig uit (organische) reststromen uit de omgeving die bijdragen aan een betere bodem. Om goed bodembeheer inzichtelijk te maken, passen we nieuwe analysetechnieken toe om de juiste keuzes in organische stof management te kunnen onderbouwen.

In Best4Soil is informatie verzameld voor een goede bodemgezondheid. Databases voor aaltjes en bodemschimmels maar ook 4 best practices zijn via informatiebladen en video’s op youtube te gebruiken. Bodemgebonden ziekten en aaltjes zorgen nog steeds voor schade aan opbrengst en kwaliteit van gewassen. Het handhaven of herstellen van de bodemgezondheid. Beschikbaar in 2 databases en te ontsluiten via een Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS) op www.best4soil.eu/database is de informatie verzameld over 32 plantenparasitaire aaltjes en 135 bodempathogenen, voor 48 gewassen en groenbemesters. Over de waardplantstatus, de vermenigvuldiging en de potentiële schade die ze aan de gewassen toebrengen. Het in Nederland ontwikkelde aaltjesschema.nl is daarmee vernieuwd en uitgebreid. De database voor schimmelziekten is nieuw.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment