De agrarische hogeschool Den Bosch heeft de effecten en verschillen van enkele organische materialen uitgezocht en licht deze toe. Binnen het project Leve(n)de Bodem Brabant worden er verschillende maatregelen toegepast om de bodemgesteldheid te behouden en te verbeteren. Met het organisch stofgehalte is dit te beïnvloeden, wat weer een positief effect heeft op de waterbalans en bodemgesteldheid op langere termijn.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment