Demoperceel ligt klaar.

Ingedeeld in 3 grote velden die elk bemonsterd zijn door NMI (30-60 cm stikstof nul meting)

Veld 1 ; bladmulch                                               monster genomen          Rock-eval

Veld 2 ; potstalmest met houtsnippers                 monster genomen         Rock-eval

Veld 3 ; Rundveestalmest                                                           –

Na organische bemesting (begin juni) zal de grond op 2 manieren worden bewerkt; ecoploeg en spitten Imans spitmachine

Begin eind juni/begin juli wordt groenbemester gezaaid; Japanse haver

September klepelen en inwerken eco ploeg en krukasspitten.

 

Lees meer over deze demo op de bedrijfspagina van Marcel Michels.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment