Resultaten van praktijkpilots op zeven bedrijven

(rapport van W.H. Riechelman en R. Postma, NMI-agro)

Op zeven bedrijven die groene reststromen verwerken zijn praktijkpilots uitgevoerd gericht op het maken en karakteriseren van bokashi uit groene reststromen, zoals maaisel, bladafval en gewasresten uit de glastuinbouw. Het maken van bokashi is niet eenvoudig door hoge eisen aan de kwaliteit van de organische reststromen, het creëren van zuurstofloze omstandigheden en het mengen van organische reststromen en hulpstoffen. De samenstelling van bokashi verschilde niet duidelijk van regulier ingekuild materiaal, maar is vooral door het gebruik van hulpstoffen wel 1-15 E/ton duurder. Het is als bodemverbeteraar minder geschikt dan groen- of GFT-compost vanwege de lagere stabiliteit van de organische stof, een lager EOS-gehalte, een slechtere verwerkbaarheid en de aanwezigheid van verontreinigingen, zoals zwerfafval.

 

Het hele rapport is te lezen via de link

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment