Productie en karakterisering van Bokashi

Resultaten van praktijkpilots op zeven bedrijven (rapport van W.H. Riechelman en R. Postma, NMI-agro) Op zeven bedrijven die groene reststromen verwerken zijn praktijkpilots uitgevoerd gericht op het maken en karakteriseren van bokashi uit groene reststromen, zoals maaisel, bladafval en gewasresten uit de glastuinbouw. Het maken van bokashi is niet eenvoudig door hoge eisen aan de…

Read more