Levende Bodem Brabant is vermeld in het projectoverzicht van Netwerk Platteland. Bekijk deze  en andere projecten via de website

In het POP3-projectenoverzicht vind je informatie over projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van het Nederlandse platteland. De projecten zijn gefinancierd uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Je kunt zoeken op de maatregelen:

  • Samenwerking voor innovatie/EIP
  • Kennisverspreiding
  • LEADER
  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Het doel van het POP3-projectenoverzicht is kennis uit projecten ontsluiten en initiatiefnemers inspireren.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment