Wieke Vervuurt en Marjoleine Hanegraaf van WUR Open Teelten zijn betrokken bij het project Leve(n)de Bodem Brabant. Met het project worden de maatregelen in de praktijk gedemonstreerd waarmee akker- en tuinbouwers in de provincie Noord-Brabant de organische stof voorziening op peil kunnen houden en weten hoe emissies van middelen en nutriënten naar grond- en oppervlaktewater vermeden kunnen worden.

 

Ook  in hun andere werkzaamheden meten zijn de organische stofbalans. Lees het hele artikel op de website van akkerwijzer.nl

Telers zijn, waar ze ook in Nederland zitten, in staat om voldoende effectieve organische stof aan te voeren. Volgens Wieke Vervuurt en Marjoleine Hanegraaf van WUR Open Teelten zijn er binnen een regio grote verschillen in de organische stofbalans bij telers. In het bedrijvennetwerk dat zij als onderzoekers volgen blijkt dat de telers kunnen bepalen hoe het verloop van de organische stofgehalten van percelen over een lange periode verschuift.

 

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment