Demodag boomteelt 2021

Datum: 15 september

Tijd: 9:00-17:00

Project: Levende Bodem Brabant

Object: afdekmaterialen (mulchen) plantbedden

 

Vergelijkbaar met Innovatiedag Pioenroos was de focus tijdens de toelichting over het project “de verwachtingen die een teler mag hebben bij toepassing van organische afdekmaterialen, en waarom het hergebruik van restmaterialen een belangrijk aandeel kan hebben in toekomstbestendige tuinbouw”. Met name de discussie over verontreiniging van gemeentelijk bladstrooisel en eventuele mineralenimmobilisaties werden vaak besproken. Het verschil tussen biochar en houtskool laat zich lastig begrijpen, en welke mogelijke lange termijnvoordelen ingebruikname van dit substraat met zich mee kan brengen. Daarnaast kwam een discussie over kostprijs en financiële haalbaarheid van de materialen op gang.

De grootste zorgen bij telers: Wel kosten, momenteel nog weinig baten. (Vastleggen van koolstof en bodemgezondheid wordt nog onvoldoende door financiële- en overheidsinstanties aangemoedigd). Ten tweede: Verontreiniging van gemeentelijk bladstrooisel, en afspraken omtrent afname tegen betaling of vergoeding (plasticverontreiniging van perceel). Ten derde: wanneer afdekmaterialen mineralen bevatten moet dit worden meegenomen in mestboekhouding.

Al met al was er een duidelijke groep zeer geïnteresseerd, verschillende telers gebruiken al compost. Mensen staan open voor toepassing, maar kwaliteit van de materialen en de extra inspanning die slecht materiaal wellicht op termijn vergt schrikt toch nagenoeg iedereen af.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment