Duurzaam bodembeheer is maatwerk.

Op 16 februari 2023 is de 3e praktijkdag in Vredepeel. Dit is tevens de afsluitende bijeenkomst van de drie projectjaren van Leve(n)de Bodem Brabant. Het belooft een prikkelende dag te worden. Met het online aanmeldformulier kunt u zich al inschrijven. Het programma van 16 februari  kunt u lezen op de websitepagina

Op de praktijkdag brengen we praktijk, wetenschap en beleid bij elkaar in machinedemonstraties, praktijkverhalen, en een forumdiscussie. U wordt meegenomen in de overwegingen die een rol spelen bij het robuuster maken van de bodem binnen uw bedrijfssysteem, en er is de mogelijkheid om met innovatiepartners in gesprek te komen. Dit alles met het gezamenlijke doel om met slim bodemmanagement een duurzaam verdienvermogen voor de vollegrondsteelt mogelijk te blijven maken.

De belangrijkste conclusie na drie jaar ervaring opdoen op demobedrijven over de opties van akkerbouwers om het organische stofgehalte in de bodem te verhogen, is, dat duurzaam bodembeheer maatwerk is. Ieder bedrijf, ieder gewas, iedere bodem heeft een andere combinatie nodig van bodemgerichte maatregelen; een systeemaanpak. In de afgelopen drie jaar zijn maatregelen toegepast als groenbemesters, compost, niet-kerende grondbewerking en bodembedekkende materialen. Naast deze praktijkkennis, begeleid vanuit de adviseurs van Delphy en ondersteund vanuit NMI Agro, heeft Wageningen University & Research meetmethoden getoetst om effecten van deze maatregelen in praktijksituaties te kunnen volgen.

Alle praktijk en theorie kennis samen geeft een kader voor akkerbouwers en telers in de volle grond, in Brabant en aangrenzende regio’s. Door het samenspel tussen praktijkkennis en onderzoek, kunnen afwegingen gemaakt worden tussen bedrijfskeuzen voor het hier en nu, en kan men zien welke maatregelen op een langere termijn een gezonde bedrijfsvoering ondersteunen.

Kom te weten wat maatwerk is voor uw bedrijf en meld u aan!

Via een mail naar info@levendebodem.nl meld u zich aan voor de mailinglist.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment