Het project Beeldende Bodem Brabant is het vervolg op Leve(n)de Bodem Brabant. Vanuit deze laatstgenoemde weten we dat we als ondernemers van elkaar en van experts leren ‘of het nu gaat over precisietechnieken of kringlooplandbouw’. Gesteund vanuit provincie Noord-Brabant gaat  Beeldende Bodem Brabant toegevoegde waarde van integrale duurzaamheid inzichtelijk maken en kennis en ervaring over innovatieve bedrijfsstrategieën en duurzame verdienmodellen in akkerbouw, vaste plantenteelt, fruitteelt en bollenteelt, in provincie Noord-Brabant verder verspreiden.

 

Meer informatie: M.franssen@delphy.nl

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment