Het project Leve(n)de Bodem Brabant is gestart in 2019 en inmiddels zijn op vijf van de zes demobedrijven de werkplannen gestart. Met de ondernemers is de bedrijfssituatie besproken en de wensen in kaart gebracht welke maatregelen zij op hun bedrijf de komende drie jaar willen toepassen: Welke van de beschikbare organische stoffen zijn toe te passen op hun bedrijf hoe kunnen ze nutriënten emissie verminderen. Later in het voorjaar zullen de eerste demo bijeenkomsten op de bedrijven gepland worden. Houd de agenda op de website in de gaten.