Organische stof is sleutel tot de bodem

Of het gaat om bemesting, bodemverbetering of processen in de bodem, bij vrijwel alles speelt organische stof de hoofdrol. Op de Praktijkdag Bodem en Nutriënten Kringlopen kwamen diverse aspecten van organische stof voor het voetlicht. In vakblad Groenten & Fruit van 4 november 2022 is een artikel verschenen over organische stof. Geschreven door Stan Verstegen.…

Read more