Donderdag 3 november kon een online webinar gevolgd worden gericht op Brabantse telers op de zandgronden. Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dat start op 1 januari 2023 heeft ook behoorlijke gevolgen/uitdagingen voor juist Brabantse telers op zandgrond. De regelingen betreffen grote veranderingen ten opzichte van het huidige GLB en mestbeleid.

Het nieuwe GLB is gericht op vergroening van de sector. Er is met name veel aandacht voor milieu, bodem, biodiversiteit, waterkwaliteit en klimaat. De eisen die gaan gelden zullen gevolgen hebben voor bedrijfsvoering binnen onze regio. Door de overlap tussen het 7e Actieplan Nitraatrichtlijn en het nieuwe GLB, is er geen sprake meer van optionele deelname. Met name ondernemingen met groter aandeel intensievere teelten, zullen opnieuw bouwplan-keuzes moeten overwegen.

 

Heeft u vragen, neem contact op met uw adviseur.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment