BIJEENKOMSTEN

Trainingen over bodemgerelateerde onderwerpen

Om goede oogstopbrengsten te halen, is een goede bodem belangrijk. Dit kunnen allerlei onderwerpen zijn vanuit duurzaam bodembeheer en bodemgezondheid. Veel informatie is verzameld. Toepassingen zijn beschikbaar.

Trainingen om met elkaar te leren hoe de beschikbare informatie toe te passen, te gebruiken in de praktijk, specifiek voor uw bedrijf met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • Teelt van groenbemesters en bodembedekkers;
  • Gebruik van compost en andere organische meststoffen;
  • Toepassen van anaerobe grondontsmetting;
  • Toepassen van (bio)solarisatie.Over welk bodemgerelateerd onderwerp volgt u een training bij ons? Laat het ons weten via info@levendebodem.nl

3e praktijkdag Leve(n)de Bodem Brabant: een gezonde blik op de horizon(t)

Duurzaam bodembeheer is maatwerk. Uit het opvolgen van drie jaar objecten op demobedrijven, is de conclusie dat duurzaam bodembeheer maatwerk is. Waar wij u meenemen in maatwerk voor uw bedrijf in presentaties, demonstraties NKG en workshops, inspireert Helga van Leur, ambassadeur klimaat, duurzaamheid en gedrag u over klimaat, duurzaamheid en bodem. Maatwerk is het in…

Meer weten »
Gratis
WUR Open Teelten – locatie Vredepeel, Vredeweg 1 c
Vredepeel, Limburg 5816 AJ Nederland
+ Google Maps