BIJEENKOMSTEN

Trainingen over bodemgerelateerde onderwerpen

Om goede oogstopbrengsten te halen, is een goede bodem belangrijk. Dit kunnen allerlei onderwerpen zijn vanuit duurzaam bodembeheer en bodemgezondheid. Veel informatie is verzameld. Toepassingen zijn beschikbaar.

Trainingen om met elkaar te leren hoe de beschikbare informatie toe te passen, te gebruiken in de praktijk, specifiek voor uw bedrijf met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • Teelt van groenbemesters en bodembedekkers;
  • Gebruik van compost en andere organische meststoffen;
  • Toepassen van anaerobe grondontsmetting;
  • Toepassen van (bio)solarisatie.Over welk bodemgerelateerd onderwerp volgt u een training bij ons? Laat het ons weten via info@levendebodem.nl

Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten gepland.