Demodag Boomteelt is dit jaar op 15 september

Delphy organiseert woensdag 15 september een Bodemdag Boomkwekerij bij Boomkwekerij Marcel Michels in Hilvarenbeek. De dag wordt gehouden in het kader van de projecten “Leve(n)de Bodem” en Schoon Water voor Brabant. In deze projecten ligt de focus op optimalisatie van bodem en bodemleven en beperking van de belasting van grond en oppervlakte water. Bezoek kan meetellen voor de…

Read more