Er zit leven in Leve(n)de Bodem Brabant

Een belangrijke rol speelt hier de organische stof. Maar wat doet nu precies organische stof in onze bodem? En welke maatregelen kunt u nemen om de organische stofvoorziening te verbeteren? Zo ja, hoeveel kost dat dan en hoeveel levert u dit op? Deze en vele andere bodem gerelateerde vragen willen we de komende drie jaar samen met u op bedrijven uit de akkerbouw en open teelten in Noord-Brabant gaan beantwoorden.

Read more