Drenth Akkerbouw V.O.F.

Het bedrijf Drenth Akkerbouw v.o.f. is geïnteresseerd in nieuwe mogelijkheden om haar grond en structuur te verbeteren. Voor Leve(n)de Bodem Brabant ligt daarbij de aandacht op

  • Organische stof verhogen door bijvoorbeeld groenbemesters te gebruiken
  • Mineralen op orde: organische stof toebrengen en grondmonsters minimaal 1 x in de 4 jaar of frequenter, afhankelijk van teelt
  • Eén van de hulpinstrumenten hierbij een C/N balans opstellen

Nieuw gestart in 2021 als demobedrijf in Leve(n)de Bodem Brabant waardoor er dit jaar in ieder geval een proefstrook is aangelegd met dekaarde. Verdere plannen en resultaten verwerken we op deze pagina in de loop van de tijd.

Locatie: Oude Rips 1, 5764 PH  De Rips

regio: Zuid
gewas: akkerbouw
type grond: zand

contact:
consultant Stefan Michiels
M +31 (0)6 29 45 49 01
E s.michiels@delphy.nl