Dumea Agro Advies is gespecialiseerd in landbouwkundig onderzoek voor veehouders, akkerbouwers en loonwerkers. Wij voeren alle landbouwkundige onderzoeken uit op het gebied van grond, gewas, mest en water. Veel van onze onderzoeken zijn gericht op de bodem. Kennis van de bodem is van groot belang; wat zit er in, wat mist er en wat moet er eventueel toegevoegd worden om optimale omstandigheden te creëren.

Vanuit deze kennis en ervaring zijn wij betrokken bij het project Levende Bodem Brabant. Wij kijken praktisch naar de moderne vraagstukken met betrekking tot een duurzamer bodembeheer. Daarom willen wij graag aan dit project bijdragen.

Binnen het project hebben we meegedacht over bemonstering, analyse en advies met betrekking tot parameters en methoden in grond, en over de te gebruiken organische (dierlijke) mest- en hulpstoffen. Hierbij willen we samen met de andere partners stappen zetten om de efficiëntie van vochtvoorziening en meststoffen in de akkerbouw en boomteelt te verbeteren.

We verwachten met dit project telers te kunnen helpen om tot een effectieve werkwijze te komen. Maar daarnaast ook zelf te leren hoe we ons als agrarisch dienstverlener in de toekomst moeten aanpassen aan een veranderend klimaat en een meer duurzamer bodemgebruik. Met behoud, of liefst verhoging, van de (financiële) opbrengst tot gevolg.

Website