Familie Burgers

Dingeman Burgers uit Zevenbergschenhoek boert op een 170 hectare groot akkerbouwbedrijf op grond van 23 tot 45 procent afslibbaar. In een rotatie van 1 op 5 en op sommige percelen 1 op 6 wisselen tafelaardappelen, suikerbieten, zaai- of plantenuien en sjalotten, wintertarwe, gerst en mais elkaar af.

 

Uitgangspunten:

  • Centraal gelegen voor zuidwestelijk akkerbouwgebied
  • Goede zeeklei grond. Gemiddeld niet overdreven zware of lichte kleigrond.
  • Relatief grote percelen rond de 10 ha.
  • Vroeg in het seizoen klaar met de oogst. Voor of in het begin van oktober is alles van het land. Er wordt niet geknoeid inzaai van groenbemesters dus vaak mogelijk.
  • Bouwplan is redelijk wisselend

 

Doelen:

  • Zorgen voor meer organische stof in teelt laag
  • Betere structuur/waterhuishouding
  • Meer bodemleven
  • Praktisch toepasbaar

Locatie: Zevenbergsche Hoek, Bloemendaalse Zeedijk 41

regio: Zuid-west
gewas: tafelaardappelen, suikerbieten, zaai- of plantenuien en sjalotten, wintertarwe, gerst en mais
type grond: zeeklei

contact:
consultant-bedrijfsbegeleider Reinier Stoutjesdijk
M +31 (0)6 53 15 18 05
E r.stoutjesdijk@delphy.nl

Nelis van der Bok
T +31 (0)6 53 21 63 27
E n.vanderbok@delphy.nl