Harrie Janssen

Uitgangspunten

Voorvruchten:    suikerbieten – mais – gras – gras-gras- aardappelen in de jaren 2020-2019-2018-2017-2016

Grondsoort:  zEZ23 Gt 7. Dit is een hoge Enkeerdgrond (oud bouwland) met een diepe grondwaterstand.

Bemesting: in maart 2020 is er 2000 kg Kalk/ha (met Mg) gereden

3 jaar grasland

in maart 2020 is er tevens 30m3 houtsnippers per ha uitgestrooid.

Bouwplan:

Bemesting dmv aanvoer extra organische stof

Organisch stof gehalte febr. 2018: 1,9%. (C-org. 1,0 / C/OS-ratio 0,53)

Analyse: Eurofins-Agro.

In maart 2021 is er aanvoer van teeltaarde gebeurd: compost Ap4 30 ton per ha.

 

Doel

Het perceel heeft een teeltlaag van > 50 cm (bouwvoor ca. 25 cm) met een laag organisch stof gehalte. Door extra aanvoer van organische stof met houtsnippers en compost (i.v.v. teeltaarde) wordt geprobeerd het organisch stof gehalte van de grond te verhogen, met als uiteindelijk doel een verhoogde CEC (vasthoudend vermogen van mineralen) en een verminderde droogtegevoeligheid.

Hoogtekaart

Bodemkaart

Locatie: Koestraat 7, 5095 BD Hooge Mierde

regio: Zuid
gewas: Akkerbouw
type grond: Klei

contact:
consultant Henri van den Akker
M +31 (0)6 53 31 03 83
E h.vandenakker@delphy.nl