HAS Hogeschool is hét opleidings- en expertisecentrum van Zuid-Nederland voor de sector agro, food en leefomgeving. Het is een middelgrote hogeschool gevestigd op 2 locaties, waar de dynamische driehoek van studenten, docenten en bedrijfsleven centraal staat. Aan de HAS studeren ongeveer 3700 voltijdstudenten Nederlandstalige en Engelstalige bacheloropleidingen. Daarnaast volgen ongeveer 640 cursisten uit het werkveld de verschillende bedrijfsopleidingen.

Rol van HAS Hogeschool in Leve(n)de bodem Brabant
De drie kernactiviteiten van HAS Hogeschool zijn onderwijs, kennistransfer en kennisontwikkeling. Kennistransfer staat voor zakelijke dienstverlening in de vorm van (prakijk-)onderzoek, advies, bedrijfsopleiding en training. Vanuit die hoedanigheid is de HAS betrokken bij het project Leve(n)de Bodem Brabant.

Workshops
Binnen Leven(d)e bodem Brabant organiseert de HAS workshops op basis van beschikbare lesinstrumenten, zoals ‘Ken uw bodem’ en de geactualiseerde kennis van de bodemkwaliteit op Brabantse gronden (fysisch / chemisch / biologisch). Hierin komen ook inzichten over oplosbare C-bronnen aan de orde (HWC). De inhoud van de workshops wordt gepubliceerd op de website.

Demonstraties
Daarnaast gaan docenten/experts en studenten van HAS Hogeschool op demonstratievelden aan de slag met het toepassen en verder optimaliseren van het Bodem-ID. Ook voeren HAS-studenten onderzoek uit naar de toepasbaarheid van de HWC- analysemethode als instrument om de snelwerkende organische stof-fractie in te zetten in de bedrijfsvoering.

Lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem
Judith van de Mortel, HAS lector ‘Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem’ is als expert betrokken bij dit project. Haar lectoraat richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus ligt op de interactie tussen bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken.

Kenniscentrum
Vanuit haar lectoraat is Judith van de Mortel betrokken bij verschillende projecten en initiatieven op het gebied van bodem. Zij is bezig met de opzet van een kenniscentrum waarin de opgedane kennis wordt gebundeld en beschikbaar wordt gesteld aan agrarische ondernemers, bedrijfsadviseurs, loonwerkers en het onderwijs. Het lectoraat zorgt er verder voor dat studenten kennis over goed bodembeheer kunnen opdoen door praktijkonderzoek op demobedrijven.

Website