Huijbers v.o.f.

Huijbers v.o.f. teelt ongeveer 10 hectare asperge en 3 hectare kersen. Daarnaast runnen ze een lunchroom op het bedrijf. Het bedrijf werkt met ongeveer 15 seizoenarbeiders en wanneer de kersen oogst begint dan blijven hiervan ongeveer 6 seizoenarbeiders langer door werken.

Uitgangspunten:

 • Op het perceel worden nieuwe aspergeplanten aangeplant tijdens de eerste helft van april. Het gaat om een nieuwe aanplant van 2 hectare groot
 • Het ras dat geteeld gaat worden is Backlim, plantafstand 2 meter waarbij 5 planten per strekkende meter.
 • Op het perceel is 123 ton champost aangevoerd (480 kg fosfaat & 861 kg stikstof) en bijna 96 ton GFT-compost (260 kg fosfaat & 444 kg stikstof).
 • Deze organische bemesting is een meter diep ingewerkt middels diepspitten.
 • Van deze hoeveelheden komt alle fosfaat en stikstof met ongeveer 10% per jaar vrij.

Thema’s 2021 zijn:

 • Metingen van bodemleven door HWC-methode/Rock-Eval methode
 • Graven profielkuil om de wortelontwikkeling te volgen (demo).
 • Kijken naar de meerwaarde van het Vivisol (organische bodemverbeterend middel rijk aan organische stof waarin bacteriën gemengd zijn (60% org. stof)
  • Verbetert zowel de fysische als biologische bodemvruchtbaarheid, maakt bodemfosfor vrij en opneembaar voor de plantenwortels en zorgt voor een optimale gezondheidstoestand van planten en wortels.
 • Stikstof vastlegging c.q. uitspoeling meten in de bodem bij verschillende stikstofgiften (0 kg en 80 kg zuivere stikstof)
  • N-min metingen op verschillende dieptes (uitgesplist naar 0-30, 30-60 en 60-90 cm)
  • De vraag die hierbij hoort is: moet je na de oogst wel bij bemesten i.v.m. de voorraad?
 • Plantsapanalyse uitvoeren om te kijken of de gebruikte meststoffenschema’s aansluiten op de behoefte van het gewas.

Doelen 2020:

 • Metingen van bodemleven door HWC-methode/Rock-Eval methode
 • Graven profielkuil om de wortelontwikkeling te volgen (demo).
 • Kijken of er kunstmestvrij geteeld kan worden.
 • Kijken naar de meerwaarde van het Vivisol (organische bodemverbeterend middel rijk aan organische stof waarin bacteriën gemengd zijn (60% org. stof)
  – Verbetert zowel de fysische als biologische bodemvruchtbaarheid, maakt bodemfosfor vrij en opneembaar voor de plantenwortels en zorgt voor een optimale gezondheidstoestand van planten en wortels.
 • Stikstof vastlegging c.q. uitspoeling meten in de bodem.
  – N-min metingen op verschillende dieptes (uitgesplist naar 0-30, 30-60 en 60-90 cm)
 • Plantsapanalyse uitvoeren om te kijken of de gebruikte meststoffenschema’s aansluiten op de behoefte van het gewas.

De doelen van 2020 zijn allemaal gehaald, behalve de plantsapanalyses, deze zijn na overleg uitgesteld naar 2021. In 2021 gaan we meer de focus leggen op de gebruikte meststoffen in relatie tot de behoefte van het gewas.


Update 11 juni 2021

Bij de levende bodem locatie Huijbers zijn nieuwe Nmin monsters genomen voor dit jaar. Er is wat meer nitraat uitgespoeld naar de diepere lage in de grond (dit is op zich niet erg, omdat asperges uitgebreide wortelstelsels hebben. Opvallend is dat er minder stikstof aanwezig is in de objecten met Vivosol. Dit product moet er juist voor zorgen voor meer bodemactiviteit en het zorgen voor het vrijkomen van meer stikstof.

Hierbij de Nmin resultaten van de bemonstering in de eerste week van juni 2021. De grondmonsters zijn genomen vanaf de bovenkant van de rug. Er is al behoorlijk wat nitraat uitgespoeld wat te zien is aan de verhoogde Nmin waarde in de 30-60 bodemlaag in vergelijking met de resultaten uit november 2020. Verder zit er een behoorlijk verschil tussen de behandelingen.

                                           

 

Update 15juli 2020

Verslag van de aspergebijeenkomst
Met 29 aanwezigen een zeer goede opkomst. Na de ontvangst met de RIVM regels volgend al carpoolend naar een veld waar de demo ligt met Vivisol in een nieuwe aanplant. Hier gekeken naar de stand van het gewas waarbij er visueel nauwelijks verschillen te zien waren tussen wel en niet behandeld. Stikstofmetingen gaven echter over de hele diepte tot 90 cm een hoger stikstofniveau aan bij de Vivisol.
Nadat er meer dan 100 mm regen was gevallen is er vorige week nog 200 kg MAS bijgestrooid waarbij enkele rijen niet zijn gestrooid. Binnenkort wordt weer op stikstof bemonsterd.
Met enig graafwerk was het verbazingwekkend hoe droog de grond toch nog is, zeker vanaf 50 cm diepte. Reden te meer om zeer snel de druppelinstallatie aan te zetten.

Het tweede te bezoeken perceel was plantenteelt van het bedrijf T van Gennip. Dit valt niet in het project maar wel goed om te horen hoe hier gewerkt wordt. Heel belangrijk is perfecte grond want er staat voor een kapitaal aan plantmateriaal. Het was een voormalig biologisch perceel, uitstekende structuur en organische stof rond de 3%.
Met de Veriscan om de 10 meter een monster gestoken oa pH en EC en hierop met behulp van GPS gecorrigeerd. Fusarium monsters gaven aan dat er geen Fusarium druk aanwezig was en dus is er in maart gezaaid. De planten stonden er prachtig bij.

Terug op het bedrijf heeft Vlamings een presentatie gegeven over gebrekverschijnselen in de aspergeteelt. Hierna is er nog lang en uitgebreid gediscussieerd over het oogstseizoen en de arbeidsproblematiek.

Update 13mei 2020

De nieuwe aanplant van aspergeplanten is gebeurd op 15 april ’20. Het gaat om een nieuwe aanplant van 2 hectare groot. Hierin is de demo aangelegd. Ruim een week na de aanplant zijn op 23 april ’20 vier rijen behandeld met het product Vivisol. Dit is over de aangeplante asperges gestrooid met de hand. De rijen zijn 300 meter lang, waarbij de standaard van 500 kg per hectare van het product is aangehouden. De rijen liggen in tweevoud (2 x twee rijen) in het totaal van 29 rijen asperges.

Voorafgaand aan de aanplant zijn er grondmonsters genomen en Nmin-monsters (Eurofins). Dit is gedaan om een goede indicatie te hebben wat de basis, voorafgaand aan de teelt is. Deze monsters zijn genomen op 11-3-2020.

Vervolgens heeft NMI de demo nog eens bemonsterd (19-5-2020), zodat er een goed beeld gegeven wordt van het vrijkomende stikstof tussen de objecten met en zonder Vivisol. Dit wordt een aantal keer gedaan, zodat er een goed beeld is van wat er vrij komt in de bodem aan stikstof. Dit gebeurt in ieder geval aan het begin van het groeiseizoen, in juli wanneer het hoogtepunt van Nmin in de bodem aanwezig is en eind november wanneer einde groei aanbreekt. De Nmin-metingen zijn op verschillende dieptes gedaan (uitgesplitst naar 0-30, 30-60 en 60-90 cm).

De resultaten van de eerste Nmin-metingen in het groeiseizoen laten zien dat tussen de objecten nog niet zo veel verschillen zitten, wel is te zien dat het object met Vivisol iets meer stikstof vrij heeft gemaakt. Op dit moment beginnen de aspergeplanten al flink te groeien.

Locatie: Bekelaar 20, 5731 PG Mierlo
Locatie perceel: De Weijer 7, naam: Vlemmings

regio: Zuid
gewas: Asperges, kersen
type grond: eerdgrond perceel, een zandgrond met een meter zwarte grond

contact:
consultant-bedrijfsbegeleider Wim van Tilburg
M +31 6 12 06 99 46
E w.vantilburg@delphy.nl