Duurzaam bodemgebruik voor landbouw en natuur in balans met de omgeving. Wij zijn een adviesbureau dat binnen het domein bodemgebruik en -beheer kennis ontwikkelt en vertaalt in praktisch toepasbare oplossingen voor onze klanten: stakeholders in de agribusiness en het landelijk gebied. Zo willen we bijdragen aan het verbeteren van de bodemkwaliteit in dienst van de voedselproductie, natuur en de kwaliteit van de leefomgeving. “Soil for life”

Website