Roel Hesselmans

Tijdens de projectperiode worden 2 percelen (Aan Huis en A2=achter huis) nader onder de loep genomen om te onderzoeken en zaken uit te proberen.

 

Vragen:

 • Kunnen we op kortere termijn het organische stof gehalte verhogen?
 • Hoe is de kwaliteit van de organische stof en is deze te verbeteren?
 • vruchtwisseling

 

Aanpak:

 • Extra aanvoer organische stof d.m.v. :
  – Gras als voorvrucht geeft veel extra o.s.
  – Graanteelt met inwerken stro (perceel A2)
  – Gebruik van compost (50 t /ha) 2 jaar op A2 (v. Iersel compost Riel) – start najaar 2019.
  – Gebruik van houtsnippers (strook in perceel Aan Huis) van houthandel van Dal uit Esbeek
  – Gebruik van Rundveemest uit regio. In verleden als varkensbedrijf algemeen meer varkensmest gebruikt. Rundveemest gebruik je meer hoeveelheid met meer o.s. per ton.
 • Op perceel Aan huis gaan we de vruchtwisseling verbeteren (gezonder maken) door graan in het bouwplan op te nemen (spelt). Ook zorgt graan voor extra aanvoer van organsiche stof. Daarvoor wordt de helft van het perceel met graan ingezaaid, de andere helft met mais. Het jaar erna omgekeerd.

Locatie: Westerwijk 13, 5087 KG Diessen

regio: Midden-Brabant
gewas: akkerbouw met aardappelen (50 ha) / suikerbieten (15 ha) / Mais (ruil met veehouderij)
type grond: zand

contact:
consultant-bedrijfsbegeleider Henry van den Akker
M +31 (0)6 53 31 03 83
E h.vandenakker@delphy.nl

Wim van Tilburg
M +31 6 12 06 99 46
E w.vantilburg@delphy.nl