ZLTO zet in op verbetering van de bodemgesteldheid op korte en lange termijn. Dit doen we enerzijds door het vergroten van de bewustwording en kennis over goed bodembeheer bij boer en tuinder met de uitvoering van diverse projecten zoals BodemUP, Carbon Farming en Vruchtbare Kringloop Brabant. Anderzijds proberen we leden te helpen om hun bodemkwaliteit te verbeteren met individuele begeleiding zoals Bodem-UP en Bedrijfsbodemwaterplannen.

Duurzaam bodem- en gewasbeheer vraagt om een nieuwe aanpak van circulair denken en handelen: reststromen afkomstig van de bodem worden verwaard tot energie en nieuwe producten, of worden teruggebracht als organische stof op de bodem zodat de waarde niet verloren gaat. Reststromen afkomstig van de bodem zijn de bouwstenen voor een circulaire economie. Een gezonde bodem is daarom van belang. Door te gaan denken en handelen in kringlopen kunnen nieuwe verdienmodellen ontstaan en worden afvalstoffen verwerkt tot grondstoffen. De tijd is er rijp voor! ZLTO is partner in het project Leve(n)de Bodem Brabant voor een betere bodemvruchtbaarheid, voor een betere benutting van nutriënten en om nog meer uit de bodem te halen.

Website