Verschillen organische stofbalans groot binnen regio’s, dus handelen boer bepalend

Wieke Vervuurt en Marjoleine Hanegraaf van WUR Open Teelten zijn betrokken bij het project Leve(n)de Bodem Brabant. Met het project worden de maatregelen in de praktijk gedemonstreerd waarmee akker- en tuinbouwers in de provincie Noord-Brabant de organische stof voorziening op peil kunnen houden en weten hoe emissies van middelen en nutriënten naar grond- en oppervlaktewater…

Read more