Demodag Boomteelt 20september 2023

De demodag Boomteelt op 20 september 2023 in Moerstraten bij Kwekerij Hendrickx bestaat uit een ochtendprogramma workshop rondom de Populier. En ‘s middags een carrousel met demonstraties en workshops, met de mogelijkheid om uw spuitlicentie te verlengen. Onderwerpen deze dag zijn agro-forestry, watergift systemen, onkruidbestrijding, fertigatie, bodemkuil, plantversterkers, vochtsensoren en afbreekbare folie. De dag wordt georganiseerd door Delphy in opdracht van Beeldende Bodem Brabant.

Read more

Workshop druppelbevloeiing Boomteelt op 24februari in Haaren

Graag nodigen wij u uit voor de workshop druppelbevloeiing in de boomteelt. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit het project Leve(n)de Bodem Brabant. 13.00-15.00 Workshop waarbij objecten worden toegelicht door: – Druppelsysteem Broere (Ties Baltussen) + Haifa (Lowie Weerts) – Mineralenconcentraten en mestverwerking (Jan Roefs) – Project druppelbevloeiing aardappels  Delphy team Akkerbouw (Stefan Michiels) 15.00- 15.15…

Read more

Bodem trainingen

Vanuit de Demodag Boomteelt, de Innovatiedag Pioenroos, de robotiseringsdag en ook het webinar Niet-kerende grondbewerking hebben we veel kennis verzameld. Deze gaan we in online trainingen met jullie delen. Allerlei onderwerpen vanuit duurzaam bodembeheer en bodemgezondheid komen daarbij aan bod om met elkaar en van elkaar te leren hoe nu de informatie toe te passen,…

Read more

Demodag Boomteelt

Delphy organiseert woensdag 15 september een Bodemdag Boomkwekerij bij Boomkwekerij Marcel Michels in Hilvarenbeek. De dag wordt gehouden in het kader van de projecten “Leve(n) de Bodem” en Schoon Water voor Brabant. In deze projecten ligt de focus op optimalisatie van bodem en bodemleven en beperking van de belasting van grond en oppervlakte water. Bezoek kan meetellen voor…

Read more

innovatiedag Pioenroos

Pioenroos is de fase van bijteelt ruimschoots ontstegen. Meer dan 150 telers hebben ieder jaar een perceel van de meerjarige teelt pioenrozen staan waarbij de grootste telers zich hebben gespecialiseerd  in deze teelt. Daarmee wordt ook de behoefte aan kennis “specifiek voor de teelt van pioenroos” steeds groter. Het volstaat niet meer toepassingen te gebruiken…

Read more

De bodemvruchtbaarheid verbeteren en behouden kan op verschillende manieren bleek tijdens de open dag boomteelt

Op 9 september 2020 is de jaarlijkse open dag van Delphy boomteelt georganiseerd op het bedrijf van Marcel Michels in Hilvarenbeek. In beeld is gebracht hoe u door de toepassing van verschillende organische stofbronnen de bodemdiversiteit, doorwortelbaarheid en C/N balans kunt verbeteren. De rondleiding gaat langs verschillende demo’s die zijn aangelegd om het belang van…

Read more

Demodag Boomteelt

Jaarlijks organiseren we de demodag Boomteelt. Ook in 2020 zal deze plaatsvinden op het bedrijf van Marcel Michels in Hilvarenbeek. Tijdens deze middag is het themaplein te bezoeken en deel te nemen aan de rondgang langs de demo’s in het veld. Mogelijkheid tot verlenging spuitlicentie. Onderdeel van het programma, lees meer op de website van…

Read more