Resultaten 2e praktijkdag nu digitaal beschikbaar

Presentaties: (heeft u interesse in een bepaalde presentatie, stuur een email naar info@levendebodem.nl) Ontwikkeling van een evaluatiekader voor organische meststoffen – Oscar Schoumans (WUR) Nieuwe kennisvragen vanuit de praktijk – Janjo de Haan (WUR) De effecten van Bokashi’s en andere bodemverbeteraars op bodemorganismen – Gerard Korthals (WUR) Toekomstige onderzoekslijn van OS-kwaliteiten – Milan Franssen (Delphy)…

Read more

innovatiedag Pioenroos

Pioenroos is de fase van bijteelt ruimschoots ontstegen. Meer dan 150 telers hebben ieder jaar een perceel van de meerjarige teelt pioenrozen staan waarbij de grootste telers zich hebben gespecialiseerd  in deze teelt. Daarmee wordt ook de behoefte aan kennis “specifiek voor de teelt van pioenroos” steeds groter. Het volstaat niet meer toepassingen te gebruiken…

Read more