Delphy

Delphy staat voor Worldwide Expertise for Food & Flowers. Delphy is daarmee dé onderneming in kennis en expertise voor onze partners in de plantaardige sectoren, wereldwijd. Worldwide Expertise for Food & Flowers Omdat we willen bijdragen aan gezondheid, voedselveiligheid, duurzaamheid en  welbevinden voor mensen op aarde Met kennisontwikkeling en kennisimplementatie maakt Delphy het optimaliseren van…

Read more

WUR Wageningen Plant Research

Met onze kennis en ervaring bieden we bedrijfsleven, wetenschappelijke instellingen en overheden nieuwe perspectieven voor duurzame land- en tuinbouw. De experts van Open teelten van WUR leveren een bijdrage aan de innovatie- en kennisontwikkeling in de sectoren akkerbouw, groene ruimte, vollegrondsgroente, bomen en fruit, zowel nationaal als internationaal. In opdracht van private sector en overheden…

Read more

ZLTO

ZLTO zet in op verbetering van de bodemgesteldheid op korte en lange termijn. Dit doen we enerzijds door het vergroten van de bewustwording en kennis over goed bodembeheer bij boer en tuinder met de uitvoering van diverse projecten zoals BodemUP, Carbon Farming en Vruchtbare Kringloop Brabant. Anderzijds proberen we leden te helpen om hun bodemkwaliteit…

Read more

NMI

Duurzaam bodemgebruik voor landbouw en natuur in balans met de omgeving. Wij zijn een adviesbureau dat binnen het domein bodemgebruik en -beheer kennis ontwikkelt en vertaalt in praktisch toepasbare oplossingen voor onze klanten: stakeholders in de agribusiness en het landelijk gebied. Zo willen we bijdragen aan het verbeteren van de bodemkwaliteit in dienst van de…

Read more

HAS

HAS Hogeschool is hét opleidings- en expertisecentrum van Zuid-Nederland voor de sector agro, food en leefomgeving. Het is een middelgrote hogeschool gevestigd op 2 locaties, waar de dynamische driehoek van studenten, docenten en bedrijfsleven centraal staat. Aan de HAS studeren ongeveer 3700 voltijdstudenten Nederlandstalige en Engelstalige bacheloropleidingen. Daarnaast volgen ongeveer 640 cursisten uit het werkveld…

Read more

Dumea-agro

Dumea Agro Advies is gespecialiseerd in landbouwkundig onderzoek voor veehouders, akkerbouwers en loonwerkers. Wij voeren alle landbouwkundige onderzoeken uit op het gebied van grond, gewas, mest en water. Veel van onze onderzoeken zijn gericht op de bodem. Kennis van de bodem is van groot belang; wat zit er in, wat mist er en wat moet…

Read more