Demodag Boomteelt 20september 2023

De demodag Boomteelt op 20 september 2023 in Moerstraten bij Kwekerij Hendrickx bestaat uit een ochtendprogramma workshop rondom de Populier. En ‘s middags een carrousel met demonstraties en workshops, met de mogelijkheid om uw spuitlicentie te verlengen. Onderwerpen deze dag zijn agro-forestry, watergift systemen, onkruidbestrijding, fertigatie, bodemkuil, plantversterkers, vochtsensoren en afbreekbare folie. De dag wordt georganiseerd door Delphy in opdracht van Beeldende Bodem Brabant.

Read more

Beeldende Bodem Brabant van start

Het project Beeldende Bodem Brabant is het vervolg op Leve(n)de Bodem Brabant. Vanuit deze laatstgenoemde weten we dat we als ondernemers van elkaar en van experts leren ‘of het nu gaat over precisietechnieken of kringlooplandbouw’. Gesteund vanuit provincie Noord-Brabant gaat  Beeldende Bodem Brabant toegevoegde waarde van integrale duurzaamheid inzichtelijk maken en kennis en ervaring over…

Read more

GLB-2023-en-7e-actieprogramma-nitraatrichtlijn voor zandgronden

Donderdag 3 november kon een online webinar gevolgd worden gericht op Brabantse telers op de zandgronden. Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dat start op 1 januari 2023 heeft ook behoorlijke gevolgen/uitdagingen voor juist Brabantse telers op zandgrond. De regelingen betreffen grote veranderingen ten opzichte van het huidige GLB en mestbeleid. Het nieuwe GLB is gericht…

Read more

College 15 december 2022: What about soil!

Het thema van de avond was ‘Leve(n)de Bodem Brabant: praktijk en wetenschap over organisch stof’. We zijn deze avond dieper ingegaan op de complexiteit van organische stof, de verschillende fracties en geleerd hoe we kunnen werken aan een balans in organische stof. De sprekers Marjoleine Hanegraaf en Milan Franssen hebben ons meegenomen in een wereld…

Read more

Organische stof is sleutel tot de bodem

Of het gaat om bemesting, bodemverbetering of processen in de bodem, bij vrijwel alles speelt organische stof de hoofdrol. Op de Praktijkdag Bodem en Nutriënten Kringlopen kwamen diverse aspecten van organische stof voor het voetlicht. In vakblad Groenten & Fruit van 4 november 2022 is een artikel verschenen over organische stof. Geschreven door Stan Verstegen.…

Read more