Resultaten 2e praktijkdag nu digitaal beschikbaar

Presentaties: (heeft u interesse in een bepaalde presentatie, stuur een email naar info@levendebodem.nl) Ontwikkeling van een evaluatiekader voor organische meststoffen – Oscar Schoumans (WUR) Nieuwe kennisvragen vanuit de praktijk – Janjo de Haan (WUR) De effecten van Bokashi’s en andere bodemverbeteraars op bodemorganismen – Gerard Korthals (WUR) Toekomstige onderzoekslijn van OS-kwaliteiten – Milan Franssen (Delphy)…

Read more

Praktijkdag Bodem en Nutriënten Kringlopen 20 september 2022

‘van wetenschap naar praktijk’ Lezingen, workshops en demobezoek worden ingevuld door: Leve(n)de Bodem Brabant PPS Beter Bodembeheer PPS Kringloop organische stof én bodemweerbaarheid bevorderen TKI/PPS-project KOM Leerreis Nutriëntenkringloop Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer KB-project Evaluatiekader voor organische meststoffen Te zijner tijd komt het programma en het aanmeldformulier online beschikbaar op de websitepagina om u in te schrijven…

Read more

Veldbijeenkomst op 29 juli bij De Weert Asperge

Geachte, Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst vanuit het Leve(n)de Bodem Brabant project. We zijn welkom op het bedrijf van De Weert Asperges. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op verschillende thema’s die spelen binnen de aspergeteelt. Zo gaan we in op de toepassing van dripiririgatie, de bestrijding van de aspergekever, mechanische onkruidbestrijding,…

Read more

Verschillen organische stofbalans groot binnen regio’s, dus handelen boer bepalend

Wieke Vervuurt en Marjoleine Hanegraaf van WUR Open Teelten zijn betrokken bij het project Leve(n)de Bodem Brabant. Met het project worden de maatregelen in de praktijk gedemonstreerd waarmee akker- en tuinbouwers in de provincie Noord-Brabant de organische stof voorziening op peil kunnen houden en weten hoe emissies van middelen en nutriënten naar grond- en oppervlaktewater…

Read more

CBAV-Webinars Bodem en Bemesting Akkerbouw

20 januari 2022 en 3 februari 2022 13:30-15:00 De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert jaarlijks een Themamiddag Bemesting Akkerbouw. Vanwege de beperkingen rond Corona wordt ook deze winter de themamiddag vervangen door twee webinars. In elk webinar komen meerdere onderwerpen aan bod met een korte presentatie en vervolgens ruimte voor vragen en discussie. De…

Read more

Bodem trainingen

Vanuit de Demodag Boomteelt, de Innovatiedag Pioenroos, de robotiseringsdag en ook het webinar Niet-kerende grondbewerking hebben we veel kennis verzameld. Deze gaan we in online trainingen met jullie delen. Allerlei onderwerpen vanuit duurzaam bodembeheer en bodemgezondheid komen daarbij aan bod om met elkaar en van elkaar te leren hoe nu de informatie toe te passen,…

Read more

Productie en karakterisering van Bokashi

Resultaten van praktijkpilots op zeven bedrijven (rapport van W.H. Riechelman en R. Postma, NMI-agro) Op zeven bedrijven die groene reststromen verwerken zijn praktijkpilots uitgevoerd gericht op het maken en karakteriseren van bokashi uit groene reststromen, zoals maaisel, bladafval en gewasresten uit de glastuinbouw. Het maken van bokashi is niet eenvoudig door hoge eisen aan de…

Read more